Lärarfortbildning

Universeum erbjuder fortbildningar inom naturvetenskap i kombination med språkutveckling, teknik, hållbar utveckling och biomimetik. Fortbildningar finns från förskola och fritidshem till grundskola och gymnasium.

 

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

 

Bokningsbara tider

För offert eller beställning av lärarfortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

På en del av våra fortbildningar kan du boka enstaka platser. Klicka på respektive fortbildning nedan för att komma till onlinebokningen och se lediga platser.

 

Öppna fortbildningar

Just nu finns inga öppna fortbildningar.

 

 •  
  Förskola och familjedaghem

  Förskollärare och personal i förskola och familjedaghem får reflektera över verktyg som leder till ökad måluppfyllelse. Hur kan du utmana barnen att utveckla förmågor som behövs för att arbeta undersökande? Hur kan du utmana dem att skapa och konstruera?

  Se alla fortbildningar

 •  
  Fritidshem

  Under fortbildningarna för fritidshem ger vi exempel på hur du tar vara på vardagliga situationer som kan utveckla elevernas förmåga att utforska, experimentera och förstå sin omvärld. Vi utgår från fritidshemmets uppdrag med fokus på att stimulera kreativitet, nyfikenhet, initiativförmåga och samarbete.

  Se alla fortbildningar

 •  
  Årskurs F–3

  Lärare i F–3 ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse, för ämnena och för hur du kan undervisa i naturvetenskap och teknik.

  Se alla fortbildningar

 •  
  Årskurs 4–6

  Lärare i 4–6 ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse, för ämnena och för hur du kan undervisa i naturvetenskap och teknik.

  Se alla fortbildningar

 •  
  Årskurs 7–9

  Lärare i 7–9 ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse, för ämnena och för hur du kan undervisa i naturvetenskap och teknik.

  Se alla fortbildningar

 •  
  Gymnasiet

  Gymnasielärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för ämnena och för hur du kan undervisa i naturvetenskap och teknik. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

  Se alla fortbildningar