Kemilabbet

Kemi finns överallt, hela tiden. Vi är gjorda av kemiska föreningar och allt som händer i kroppen, till och med våra tankar, är kemiska förlopp. I Kemilabbet utforskar vi kemins magi.

  • Idag i Kemilabbet
  • 10:30 Rymdkemi
  • 11:30 Rymdkemi
  • 12:30 Rymdkemi
  • 13:30 Rymdkemi
  • Se hela programmet