Kemi

Kliv in i en bubbla av atomer, kolföreningar och ädelgaser. Kemi finns överallt runt omkring oss – i luften vi andas, maten vi äter och prylar vi använder. I Kemilabbet undersöker vi molekylernas magiska värld och laborerar som riktiga kemister.

 

 

Iklädda vita rockar och skyddsglasögon ställer eleverna hypoteser och genomför riktiga experiment. Genom systematiska undersökningar ges eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i kemi och förståelse samt pröva och värdera sina påståenden med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. I olika laborationer lär de känna kemins teorier, modeller och begrepp – i människan, samhället och naturen.

 • Bertas gaser

  Laboration
  Förskola–årskurs F

  Häng med in i Kemilabbet och träffa draken Berta. Tillsammans utforskar vi kemiska processer och undersöker den osynliga gasen som finns runt omkring oss. Vi funderar över hur gas kan bildas, om något kan vara fullt fast det ser tomt ut och att gas faktiskt kan ta plats. Med hjälp av demonstrationer och laborationer utforskar vi egenskaper hos de fantastiska och osynliga gaserna.

  Minimiålder i Kemilabbet är 3 år.

  Boka
 • Vattenlabbet

  Laboration
  Årskurs F–3

  Följ med på en djupdykning i vattnets olika former: fast, flytande och gas. Genom en spännande naturvetenskaplig undersökning studerar vi vattnets kretslopp och får svar på frågor som varför havet är salt och var regnet kommer ifrån? Och kan vatten finnas fast vi inte ser det?

  Boka
 • Rymdkemi

  Laboration
  Årskurs 2–5

  I Rymdkemi tar vi oss ut i rymden via vårt kemilabb och undersöker skillnader mellan jorden och Mars. Vi jämför de båda planeternas färg, deras atmosfär och vad som finns på polerna. I systematiska undersökningar får eleverna experimentera med kemiska reaktioner och titta närmare på fasövergångar. Det får oss att fundera över utmaningarna vi måste lösa om människan skulle vilja bosätta sig på Mars. Kanske är jorden det enda hem vi någonsin kommer ha?

  Boka
 • Kemimysteriet

  Laboration
  Årskurs 4–6

  Vad är det som gömmer sig i provrören? På ett systematiskt och metodiskt sätt undersöker vi olika ämnen. Bland annat kollar vi vad som löser sig i vatten och inte. Vi tar också reda på vilka ämnen som är sura och vilka som är basiska. Efter noggranna tester kan vi dra slutsatser om provrörens innehåll och lösa mysteriet!

  Boka
 • Livsviktig kemi

  Laboration
  Årskurs 4–6

  Idag kan vi bota infektioner och sjukdomar som tidigare kunde vara livshotande. Tack vare upptäckter inom kemi har vi en mängd olika läkemedel till vår hjälp. Men för att medicinen ska kunna göra nytta måste den nå fram till rätt plats i kroppen. Hur går det till egentligen?

  Under laborationen tittar vi på några av människans organ, dess funktioner och hur de samverkar. Med hjälp av systematiska undersökningar tar vi reda på hur vi kan styra var i kroppen läkemedel tas upp.

  Boka
 • Kemianalysen

  Laboration
  Årskurs 7–9

  Vad händer när vi blandar olika ämnen med varandra? Reagerar de på olika sätt beroende på hur de blandas? Vi planerar och genomför en systematisk undersökning för att identifiera okända pulver och vätskor. Har vi arbetat noggrant och systematiskt får vi reda på vilka de okända ämnena är.

  Boka
 • Toxinlabbet

  Guidning och laboration
  Årskurs 7–gymnasiet

  I Toxinlabbet kommer vi riktigt nära fascinerande reptiler som är älskade av många, fruktade av andra och viktiga för alla. Tillsammans gör vi en laborativ djupdykning i mekanismerna bakom ormars och ödlors gift. Gift är visserligen farligt för den som blir biten, med det kan också leda till nya medicinska upptäckter som räddar liv.

  Boka
 • Läkemedelslabbet

  Laboration
  Årskurs 8–gymnasiet

  Hur fungerar medicin när man är sjuk? Och var kommer medicin från? Tack vare vetenskapliga framsteg kan vi idag testa och anpassa läkemedel på sätt som tidigare var omöjliga.

  Med labbrockar och skyddsglasögon på kliver vi in i kemins magiska värld och framställer ett vanligt smärtstillande läkemedel. Med hjälp av molekylmodeller funderar vi också på hur vi kan ändra ett ämnes egenskaper genom en kemisk reaktion.

  Boka