Vårt uppdrag

På Universeum skaffar sig barn och vuxna kunskap om världen genom naturvetenskapen och tekniken. Vi finns till för att göra nytta. Och vi har kraften och förmågan att göra skillnad.

 

Ända sedan starten 2001 har Universeum pekat på behovet av lärande för lärandets egen skull – på bildning snarare än på kunskapsöverföring. Att uppmuntra och utmana besökarna att ställa relevanta frågor har alltid varit viktigare än att presentera rätt svar. Vi ger helt enkelt bränsle till barns och vuxnas lärande, varje dag, året om.

Som science center har vi en viktig roll att spela för att stärka Sveriges kompetensförsörjning och förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle. Kunskap är tveklöst nyckeln för att lösa den utmaningen. Kunskap är också vad vårt uppdrag handlar om:

Universeum är en publik arena för livslångt lärande där barn och vuxna utforskar världen genom naturvetenskap och teknik. Vi skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. Med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar utmanar vi människor att berika sina liv och agera för en hållbar värld.

 

Ett nytt uppdrag i en ny tid

Den 8 juni 2016 fyllde Universeum 15 år. Så långt grundades vår verksamhet i två behov: Samhällets behov av fler barn och unga som utvecklar intresse för och förmågor inom naturvetenskap och teknik, samt regionens behov av en turistattraktion. Universeum har ur många perspektiv lyckats bra med att uppfylla dessa. Vi hör till de tio mest besökta attraktionerna i Sverige och placerar oss bland topp fem i nationella undersökningar som mäter besöksupplevelsen.

Under de 15 år som passerat har omvärlden förändrats. Inför 2017 höjde vi därför blicken och frågade oss på vilka sätt Universeum kan göra störst nytta. Vilka behov kan vi fylla? Hur kan vi göra skillnad? Idag har vi en tydlig bild av vilka behov vår omvärld har, vad som krävs för att vi ska kunna möta dem och varför Universeum finns och behövs.

Från att ha varit en inspiratör som intresserar barn och ungdomar för naturvetenskap och teknik, avancerar vi nu till att bli en aktör som transformerar människor och utmanar dem att engagera sig i det globala arbetet för en hållbar värld. Det återspeglas i vår uppdaterade uppdragsförklaring.

 

En kraft att räkna med

Universeum har över en halv miljon besökare varje år. Det gör oss inte bara till Nordens mest besökta science center, utan också till en viktig kraft i samhället. Tillsammans med våra grundare och samarbetspartner stärker vi kompetensförsörjningen och bidrar till en hållbar utveckling.

 


Universeums grundare:

grundare