Ungas kraft

Elever måste ges möjligheter att lyckas i skolan. För att nå dit behövs ett helhetsperspektiv på lärande – en “whole school approach”. Så jobbar vi i projektet Ungas kraft.

 

Elever, lärare och föräldrar hittar information om skolbesök, fortbildningar, årskort, aktiviteter och allt annat som händer i Ungas kraft här.