SCOREwater

EU-projektet SCOREwater vill få till en smartare vattenhantering i städerna med hjälp av digitalisering. Universeum är en av projektets samarbetspartners.