Miljöarbete

Hållbarhetstanken präglar Universeum i stort som smått. Att bry sig om miljön är ett självklart led i att arbeta nära djur och natur. 

 

 

Miljöcertifiering

Universeum har varit miljödiplomerat sedan 2006. För att uppnå goda resultat arbetar vi systematiskt för att minimera vår miljöpåverkan på flera olika områden och nivåer. Till exempel det här:

 

Mindre matsvinn

Den globala matproduktionen har stor påverkan på klimatet. Den mat som slängs har påverkat helt i onödan. Genom att jobba aktivt med matsvinn i köket och uppmana gästerna att tänka till ska vi minimera mängden ätlig mat som slängs på Universeum ytterligare.

 

Minimering av palmolja

Palmolja används i väldigt många produkter, från choklad, kakor och margarin till hygienartiklar, rengöringsmedel och drivmedel. För att odla oljepalmer krävs ett varmt klimat med hög och jämn nederbörd. Det hittar man i regnskogen. Palmoljeproduktion är därför den största anledningen till att regnskog fälls och skövlas.

En minimering av användningen av palmolja är viktig för att skydda regnskogen med dess ovärderliga biologiska mångfald. Därför är all mat i Universeums restauranger sedan 2017 helt fri från palmolja.

 

Miljövänliga transporter

I en verksamhet där både djur och människor behöver förflyttas mellan olika platser behöver vi välja transportmedel med omsorg. Genom att uppmana medarbetarna att använda hållbara transportalternativ där det är möjligt minimerar vi koldioxidutsläppen. Våra bilar är så kallade laddhybrider och drivs på el och diesel. Sedan 2017 är även all diesel som tankas i Universeums bilar fri från palmolja.

 

Medvetna leverantörer och inköp

Majoriteten av Universeums leverantörer är miljöcertifierade eller miljödiplomerade och jobbar aktivt med ett strategiskt hållbarhetsarbete. Vid inköp till verksamheten och butiken väljs varor medvetet för att minska miljöpåverkan.

 

En transformativ kunskapsupplevelse

Mötet med de ca 75 000 elever och lärare och över 500 000 gäster som besöker vårt hus varje år ger oss enorma möjligheter att bidra till en mer hållbar värld långt utanför Universeums väggar. Elevprogram, lärarprogram och aktiviteterna i dagsprogrammet är alla kopplade till ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar utmanar vi människor att berika sina liv och agera för en hållbar värld. Varje dag, året om.

 

Bevarandearbete

Universeums arbete för hållbar utveckling handlar till stor del om att värna den biologiska mångfalden. Vi sprider kunskap om hotade arter och miljöer och är engagerade i flera bevarandeprojekt. Lär mer om vårt Bevarandearbete.

 

Hållbara event

Till våra företagsevent väljer köket alltid mat och dryck med omsorg. Närproducerade och ekologiska val premieras. Det innebär bland annat att:

  • Vi bara serverar kranvatten på våra event. Sverige har ett av världens bästa kranvatten, och det tar vi självklart tillvara på. Dessutom slipper vi långväga transporter av vatten på flaskor tillverkade av onödig plast.
  • All mat som serveras är helt fri från palmolja. Palmoljeproduktion leder ofta till skövling och förstörelse av regnskog. Det hotar den biologiska mångfalden.
  • Vårt kaffe är 100 procent ekologiskt.
  • Vi i huvudsak serverar kyckling, fisk eller vegetariskt då rött kött har stor klimatpåverkan.

 

Klimatsmart hus

Redan när huset byggdes var ambitionen att använda så mycket återvunnet material som möjligt. Arkitektbyrån Wingårdhs fick uppdraget, mycket på grund av att de tagit fasta på Universeums hållbarhetstanke i utformningen av byggnaden. Sprängsten från berget togs tillvara och fungerar som fasadmaterial och isolering av vissa väggpartier. En stor del av stålet i husets skelett är återvunnet och i de stora glaspartierna är aluminiumramarna gjorda av återvunnet material.

Även nya material är valda med hänsyn till miljön. Och om Universeum någon gång i framtiden skulle behöva byggas om eller rivas, är alla byggmaterial och konstruktionslösningar förberedda för materialåtervinning.

Biobottnarna i våra akvarier är smarta. De omvandlar giftig ammoniak till ofarlig kvävgas och minskar därmed behovet av vattenbyte väsentligt.