InnoForESt

Universeums skolprojekt Älska skog är en av de fallstudier som forskas på av InnoForESt. Projektet ska hitta gemensamma affärsmodeller för att påverka beslutsfattare att ta hänsyn till skogens alla värden.