Donatorer och finansiärer

Världen förändras och Sverige ställs inför nya utmaningar. Med stöd från våra donatorer och finansiärer utgör Universeum en stark resurs för folkbildning och utbildning för en hållbar utveckling.

 

Redan 1999, i samband med Universeums uppförande, tilldelades vi statliga medel för att arbeta med folkbildning och utbildning inom hållbar utveckling. Det som då var ett relativt outforskat område står nu högst upp på allas agendor. Som Sveriges nationella vetenskapscenter är Universeum fortsatt en viktig och kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Vi är tacksamma för förtroendet från våra donatorer och finansiärer. Med ert stöd kan Universeum fortsätta skapa kunskapsupplevelser som bidrar till ökad innovationskraft, stärkt kompetensförsörjning och en hållbar samhällsutveckling.

 


Donatorer

    

 


Finansiärer

 


 

Kontakta oss

Vid frågor om donationer och finansiering av Universeums verksamhet, hör av dig till oss.

 

VD
Carina Halvord

Telefon: 031–335 64 75
E-post: carina.halvord@universeum.se