Hållbar värld

På Universeum utmanar vi människor att engagera sig för en hållbar värld. Tillsammans ser vi till att jorden blir en bättre plats att leva på, i dag och i morgon.

 • Uppdrag

  Universeum finns till för att göra nytta. Därför är det omvärldens behov och vår tids stora utmaningar som pekar ut vår riktning. 

  Läs mer om Universeums uppdrag
 • Hållbarhetsarbete

  Hållbarhetstanken präglar Universeum i stort som smått. Att bry sig om miljön är ett självklart led i att arbeta nära djur och natur.

  Läs om vårt hållbarhetsarbete
 • Bevarandearbete

  Universeum deltar i ett flertal bevarandeprojekt för att rädda hotade arter. En del av dem innebär aktivt arbete på Universeum, medan andra är samarbetsprojekt med organisationer runt om i världen.

   

  Bevarandearbete på Universeum
 • Agenda 2030

  På ett FN-toppmöte i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Beslutet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller världens alla länder.

  Hållbar utveckling består enligt Agenda 2030 av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

  Lär mer om Agenda 2030