Hållbar värld

Hållbarhet är sedan 2001 en självklar del av Universeums dna. Vi tar Agenda 2030 från ord till handling.

 • Agenda 2030

  Redan 1999 tilldelades vi statliga medel för att arbeta med folkbildning och utbildning inom hållbar utveckling. Nu står det högst upp på allas agendor.

  Universeum öppnade 2001. Efter 19 år vet vi hur man omsätter och utvecklar kunskap. Som en del av vårt utvecklingsprogram ökar vi nu fokuset på hållbar utveckling och säkerställer att allt vårt innehåll utgår från Agenda 2030.

  Till Globala målen
  item
 • Samarbete

  Kunskapspartner med Stockholm Resilience Center

  Universeum och SRC inleder samarbete i syfte att tillgängliggöra komplex vetenskap för att öka människors kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor.

 • Bevarandeprogram

  Hotade arter räddas

  En tredjedel av alla djur- och växtarter riskerar att utrotas inom detta århundrade. Universeum sprider kunskap och deltar i bevarandeprogram för att värna den biologiska mångfalden.

   

 • Miljöarbete

  Med tanke på miljön

  Vi arbetar systematiskt för att minimera vår miljöpåverkan. Till exempel är all mat i Universeums restauranger helt fri från palmolja sedan 2017 som ett resultat av vårt miljöarbete.

 • Klimatsmart byggnad

  Smarta lösningar för hus och klimat

  Hållbarhet präglar byggnaden Universeum, då och nu. Kliv in i vårt klimatsmarta hus.

 • Samarbete

  Kunskapspartner med Stockholm Resilience Center

  Universeum och SRC inleder samarbete i syfte att tillgängliggöra komplex vetenskap för att öka människors kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor.

 • Bevarandeprogram

  Hotade arter räddas

  En tredjedel av alla djur- och växtarter riskerar att utrotas inom detta århundrade. Universeum sprider kunskap och deltar i bevarandeprogram för att värna den biologiska mångfalden.

   

 • Miljöarbete

  Med tanke på miljön

  Vi arbetar systematiskt för att minimera vår miljöpåverkan. Till exempel är all mat i Universeums restauranger helt fri från palmolja sedan 2017 som ett resultat av vårt miljöarbete.

 • Klimatsmart byggnad

  Smarta lösningar för hus och klimat

  Hållbarhet präglar byggnaden Universeum, då och nu. Kliv in i vårt klimatsmarta hus.