(Skola) - Entré & klassutmaning - Akvariehall

(Skola) - Entré & klassutmaning - Akvariehall

Jordens yta består till största delen av vidsträckta hav. Tillsammans tar vi oss ner under ytan och upptäcker havens biologiska mångfald! Vi utforskar miljöer och djur i både kalla och varma hav, från västkustens torskfiskar till de tropiska oceanernas koraller, hajar och rockor. Vi tittar närmare på levnadssätt och hur ekosystem påverkas av mänskliga aktiviteter.

Centralt innehåll åk 4-6 Lgr11
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  • Djurs, växters och andra organismers liv.
  • Enkla fältstudier och experiment.