Bygginformation

Vi bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter för att bli nästa generation vetenskapscenter. Tyvärr innebär bygget en del störande ljud för dig som granne. Här finns information om moment som kan låta lite extra.

Maj-augusti 2022: Vår ombyggnation går enligt plan. Just nu monterar vi flera större element på kort tid och liten yta, vilket genererar många transporter. I enstaka fall kan det bli aktuellt med intransport nattetid då vi påverkas som minst av trafiken. Under perioden v.18 – 25 kommer vissa sågningar i betong förekomma, vilket kan generera störande ljud. Det arbetet är begränsat till cirka 3-5 dagar under den givna perioden och cirka 4-5 timmar per gång. 

Senast uppdaterad: 29 april kl. 14:00

 

Universeum växer och växlar upp för att göra mer nytta för fler. Genom flera om- och nybyggnationer skapar vi plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé och ny restaurang. I december 2021 är alla utvändiga byggarbeten klara, men redan i augusti är de störande momenten avklarade.

Vi är ledsna att bygget påverkar dig som granne, särskilt under en tid då många befinner sig och arbetar hemma mer än vanligt. Om du har frågor om bygget eller olika moment, hör av dig till oss på info@universeum.se.

 

 

 

Nästa generation vetenskapscenter

Läs gärna mer om hur Universeum växer genom en rad satsningar för framtiden. Bland annat bygger vi Sveriges största visualiseringsdom!