Bygginformation

Vi bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter för att bli nästa generation vetenskapscenter. Tyvärr innebär bygget en del störande ljud för dig som granne. Här finns information om moment som kan låta lite extra.

Maj-juni: Vår ombyggnation fortsätter i rask takt och vi ser fram emot att öppna vårt nya kafé och delar av den nya restaurangen i juni. Arbetet med tillbyggnaden mot Världskulturmuséet fortgår också. I mitten av v.22 och under v. 23 kommer vi att borra för brunnar och då kan störande ljud förekomma. Efter det kommer vi fortsätta med sprängningar, men nyttjar fortsatt samma slottider som Västlänken för att minska påverkan på omgivningen. I samband med sprängningarna kommer störande ljud kunna förekomma då vi sannolikt kommer att behöva knacka bort ytterligare bitar av berget. Bygget kommer sedan att fortgå under sommaren med diverse markarbeten och förberedelser för att vår utbyggnad ska kunna ta form. 

Vi är ledsna att bygget påverkar dig som granne, särskilt under en tid då många befinner sig och arbetar hemma mer än vanligt. Om du har frågor om bygget eller olika moment, hör av dig till oss på info@universeum.se.

Senast uppdaterad: 25 maj kl. 08:55

 

Universeum växer och växlar upp för att göra mer nytta för fler. Genom flera om- och nybyggnationer skapar vi plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé och ny restaurang. I december 2021 är alla utvändiga byggarbeten klara, men redan i augusti är de störande momenten avklarade.

Vi är ledsna att bygget påverkar dig som granne, särskilt under en tid då många befinner sig och arbetar hemma mer än vanligt. Om du har frågor om bygget eller olika moment, hör av dig till oss på info@universeum.se.

 

 

 

Nästa generation vetenskapscenter

Läs gärna mer om hur Universeum växer genom en rad satsningar för framtiden. Bland annat bygger vi Sveriges största visualiseringsdom!