Bygginformation

Vi bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter för att bli nästa generation vetenskapscenter. Tyvärr innebär bygget en del störande ljud för dig som granne. Här finns information om moment som kan låta lite extra.

Oktober-november: Vår ombyggnation går enligt plan. Under vecka 41 startar mark- och sprängningsarbeten. Moment som innebär förhöjda ljudnivåer kommer att ske under perioderna nedan. Observera att vi mäter och följer ljudnivåer för att kunna justera om vi skulle överskrida tillåtna värden.

v.41 – v.44

  • Borrning för sprängning och sprängning (1-2 ggr/dag)

v.42 – v.44

  • Uppdragning av spont

v.43 – 46

  • Stålrörspålning

Senast uppdaterad: 7 oktober kl. 14:00

 

Universeum växer och växlar upp för att göra mer nytta för fler. Genom flera om- och nybyggnationer skapar vi plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé och ny restaurang. I december 2021 är alla utvändiga byggarbeten klara, men redan i augusti är de störande momenten avklarade.

Vi är ledsna att bygget påverkar dig som granne, särskilt under en tid då många befinner sig och arbetar hemma mer än vanligt. Om du har frågor om bygget eller olika moment, hör av dig till oss på info@universeum.se.

 

 

 

Nästa generation vetenskapscenter

Läs gärna mer om hur Universeum växer genom en rad satsningar för framtiden. Bland annat bygger vi Sveriges största visualiseringsdom!