Bygginformation

Vi bygger vi om och expanderar med cirka 4 000 kvadratmeter för att bli nästa generation vetenskapscenter. Tyvärr innebär bygget en del störande ljud för dig som granne. Här finns information om moment som kan låta lite extra.

 

Maj–augusti 2022: Våra byggprojekt går enligt plan. Just nu monterar vi flera större element på kort tid och liten yta, vilket innebär många transporter. I enstaka fall kan det bli aktuellt med intransport nattetid då vi påverkas som minst av trafiken.

Senast uppdaterad: 8 juli

 

Universeum växer och växlar upp för att göra mer nytta för fler. Genom flera om- och nybyggnationer skapar vi plats för nya kunskapsupplevelser, en mer välkomnande foajé, ny restaurang och hissar med högre kapacitet.

Vi beklagar att bygget kan påverka dig som granne. Om du har frågor om bygget eller olika moment, hör av dig till oss på info@universeum.se.

 

 

Nästa generation vetenskapscenter

Läs gärna mer om hur Universeum växer genom en rad satsningar för framtiden. Bland annat bygger vi Sveriges största visualiseringsdom!