Biologi

Häng på ut i Sveriges natur, ner i de väldiga havens djup och långt bort till Amazonas regnskog. Med biologisk mångfald och hållbar utveckling som en grön tråd kommer vi riktigt nära djur och natur.

 

 

I våra lärmiljöer utvecklar eleverna förmågor att använda kunskaper om biologiska sammanhang. Genom systematiska undersökningar ges eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i biologi och förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. I guidningar och självledda uppdrag lär de känna biologins teorier, modeller och begrepp, – i människan, samhället och naturen.

 • Småkryp för småknattar

  Förskola och årskurs F
  1 timme

  Med ett glatt surr prövar vi vingarna i småkrypens fantastiska värld! Vi möter några fascinerande insekter och får på ett lekfullt sätt förståelse för hur de lever och fungerar. Under äventyret reflekterar vi även över hur viktiga småkrypen är för ekosystemen.

  Boka
 • Havets hemligheter

  Förskola och årskurs F–3
  1 timme

  Dyk ned under ytan och möt havets invånare. Kika på torskar, plattfiskar och sjöstjärnor i Västerhavet och upplev tropiska akvarier med hajar och rockor. Vi jämför de olika arterna och studerar likheter och skillnader. Vi undersöker även vem som äter vem och bygger en enkel näringskedja tillsammans.

  Boka
 • Miniskogsväktarna

  Förskola och årskurs F–3
  1 timme

  Iklädda expeditionshattar och safarivästar ger vi oss av på äventyr i regnskogen. Tillsammans med en skogsväktare går vi över hängbroar och korsar vattendrag för att komma riktigt nära regnskogens mångfald av arter. Vi kikar närmare på några djur och växter och funderar på hur vi människor samspelar och påverkar världens regnskogar. När uppdraget är slutfört tilldelas alla upptäckare utmärkelsen Miniskogsväktare!

  Boka
 • Mitt i naturen

  Årskurs F–3
  1 timme (självlett)

  Gör en upptäcktsfärd i den svenska naturen, från fjället i norr till västkusten i söder. Genom att jämföra olika egenskaper lär eleverna sig att sortera och se både skillnader och likheter mellan olika arter i Sverige.

  Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

   

  Mitt i naturen leder du som lärare med hjälp av ett självinstruerande material.

   

  Lärarhandledning Mitt i naturen (pdf)

  Boka
 • Mitt i regnskogen

  Årskurs F–4
  1 timme (självlett)

  På en vandring genom vår varma och fuktiga regnskog möter ni flera tropiska växter och djur. Under vägen får ni leta skillnader, urskilja olika djur- och växtarter och lära er mer om deras anpassningar till den tropiska miljön.

  Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

   

  Mitt i regnskogen leder du som lärare med hjälp av ett självinstruerande material.

   

  Lärarhandledning Mitt i regnskogen (pdf)

  Boka
 • Under ytan

  Årskurs F–3
  1 timme (självlett)

  Gör en upptäcktsfärd från det kalla Västerhavet till varma tropiska oceaner. Genom att jämföra olika egenskaper lär eleverna sig att sortera och se både skillnader och likheter mellan olika havslevande arter.

  Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

   

  Under ytan leder du som lärare med hjälp av ett självinstruerande material.

   

  Lärarhandledning Under ytan (pdf)

  Boka
 • Upptäck småkryp

  Årskurs 1–3
  1 timme

  Nästan 65 procent av jordens djurarter är insekter. Utklädda till biologer och utrustade med lupp, papper och penna gör vi enklare fältstudier och utforskar några av dessa småkryps förunderliga värld. Vi räknar, sorterar och studerar insekternas utseende, livscykler och nytta i ekosystemen.

  Boka
 • Djur i havet

  Årskurs 4–6
  1 timme (självlett)

  Möt världshavens invånare, som hajar, rockor, torskar och sjöstjärnor, och undersök livsmiljöer i både kalla och varma vatten. Djur i havet innehåller spännande uppgifter om djurlivet under ytan. Bland annat får eleverna identifiera och sortera olika arter samt undersöka och studera anpassningar och levnadssätt i olika ekosystem.

   

  Djur i havet leder du som lärare med hjälp av ett självinstruerande material.

   

  Lärarhandledning Djur i havet (pdf)

  Boka
 • Djur och växter i Amazonas

  Årskurs 4–6
  1 timme (självlett)

  Kliv in i Amazonas tropiska värme! Här möter ni några av regnskogens invånare och skaffar er kunskap om till exempel färggranna grodor, jättelika tropiska träd och samarbetande insekter. Genom att ta sig an spännande uppgifter i vår regnskog får eleverna studera olika organismers levnadssätt och anpassningar. Samtidigt lär ni er mer om människans påverkan på och koppling till ett tropiskt ekosystem. Uppgifterna berör anpassningar, påverkan på naturen och ekosystemtjänster.

  Djur och växter i Amazonas leder du som lärare med hjälp av ett självinstruerande material.

   

  Lärarhandledning Djur och växter i Amazonas (pdf)

   

  Boka
 • Djur och växter i Sverige

  Årskurs 4–6
  1 timme (självlett)

  Välkomna till Vattnets väg, en levande miniatyrmodell av Sverige. Här upptäcker ni landets olika naturtyper och möter svenska djur på nära håll. Under uppdraget får eleverna lösa engagerande uppgifter som handlar om Sveriges natur. Bland annat får de identifiera och sortera arter, undersöka deras anpassningar och studera levnadssätt i olika svenska ekosystem.

  Djur och växter i Sverige leder du som lärare med hjälp av ett självinstruerande material.

   

  Lärarhandledning Djur och växter i Sverige (pdf)

   

  Boka
 • Liv i havet

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Jordens yta består till största delen av vidsträckta hav. Tillsammans tar vi oss ner under ytan och upptäcker havens biologiska mångfald! Vi utforskar miljöer och djur i både kalla och varma hav, från västkustens torskfiskar till de tropiska oceanernas koraller, hajar och rockor. Vi tittar närmare på levnadssätt och hur ekosystem påverkas av mänskliga aktiviteter. Vilken inverkan har till exempel plaster på den marina miljön?

  Boka
 • Liv i regnskogen

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Kliv in i den varma, fuktiga sydamerikanska regnskogen. Här tar vi reda på vad som är typiskt för en tropisk regnskog, spanar på djur och växter och pratar om de olika arternas spännande anpassningar och livscykler. Guidningen ger kunskap om både enskilda arter och biologisk mångfald. Vi reflekterar också över människans påverkan på jordens regnskogar. Närkontakt med tropiska djur garanteras!

  Boka
 • Nära naturen

  Årskurs 4–6
  1 timme (självlett)

  Den svenska naturens ekosystem är fullt av tjänster som gör oss människor gott. Allemansrätten gör att vi kan vistas i skog och mark och tack vare pollinering kan vi njuta av frukt och bär. I utställningen Vattnets väg kommer ni riktigt nära den svenska skogens biologiska mångfald. Under uppdraget får ni söka efter ekosystemtjänster och fundera över hur vi människor påverkar skogens näringskedjor.

   

  Nära naturen leder du som lärare med hjälp av ett självinstruerande material.

   

  Lärarhandledning Nära naturen (pdf)

  Boka
 • Småkrypens liv

  Årskurs 4–6
  1 timme

  Småkryp i megaformat har flygit och traskat upp på Universeums takterrass! Här får vi chans att titta närmare på dessa spännande organismer och arbeta med uppdrag kopplade till anpassningar och ekosystemtjänster. Med hjälp av dessa stora små kryp kan vi bland annat undersöka vilka insekter som är pollinatörer och vilka som suger blod. Programmet ger eleverna fördjupad kunskap i begreppen anpassningar och ekosystemtjänster.

  Boka
 • Regnskogens evolution och mångfald

  Årskurs 7–9
  1 timme

  Med den sydamerikanska regnskogen som utgångspunkt tar vi reda på hur de evolutionära mekanismerna påverkar den biologiska mångfalden. Vi tar även upp några vanliga missförstånd kring evolution och hur organismer utvecklas. Programmet ger fördjupad kunskap om enskilda arter, biodiversitet samt evolutionära processer – och skapar fascination för den stora variationen av arter i världen.

 • Kampen om regnskogen

  Årskurs 7–9 och gymnasiet
  1 timme

  Människor är på olika sätt beroende av regnskogen. I Kampen om regnskogen ser vi den genom andras ögon och ställs inför olika samhällsfrågor och dilemman kopplade till regnskogen som miljö. Vem har ansvaret för regnskogen och vem påverkar den?

  Under guidningen möter vi personer som på olika sätt nyttjar regnskogens resurser. Vi tittar på kopplingen mellan vår livsstil och globala förändringar och reflekterar över vilka effekter våra val har på den biologiska mångfalden i världens regnskogar.

  Boka
 • Toxinlabbet

  Årskurs 7–9 och gymnasiet
  1 timme

  I Toxinlabbet kommer vi riktigt nära fascinerande reptiler som är älskade av många, fruktade av andra och viktiga för alla. Tillsammans gör vi en laborativ djupdykning i mekanismerna bakom ormars och ödlors gift. Gift är visserligen farligt för den som blir biten, med det kan också leda till nya medicinska upptäckter som räddar liv.

  Boka
 • Världens hav

  Årskurs 7–9 och gymnasiet
  1 timme

  Majoriteten av jordens yta består av vatten. Häng med ner i havens djup och upptäck den biologiska mångfalden, men även de nya utmaningar livet i havet står inför. Vi utforskar kalla och varma hav, från västkustens karga miljöer till de tropiska oceanernas färgsprakande artrikedom. Under en demonstration får vi se hur världshaven påverkas av mänskliga aktiviteter och vad vi kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

  Boka
 • Djur och växter på Universeum

  Gymnasiet
  1 timme

  Upplev Universeums fantastiska djur- och växtliv! På Universeum finns det över 300 djurarter och runt 250 växtarter. Alla är på sitt sätt unika, men många har några gemensamma karaktärsdrag. Under en timmes guidning får vi både grepp om helheten och gör nedslag vid några väl valda exempel i det myller av liv som Universeum huserar.