Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgängligheten på Universeum. Kontakta gärna Gästservice om du saknar svar på någon fråga.

 

Rullstol eller annat hjälpmedel

De flesta delar av Universeum är tillgängliga med rullstol eller annat hjälpmedel. I de naturtrogna utställningarna är en del underlag och trappor branta, ojämna eller oregelbundna.

Alla delar av Vattnets väg och Regnskogen kan inte nås med rullstol. Följ anvisningarna för att se mesta möjliga av utställningarna.

Universeum har en rullstol för utlåning till våra besökare. Fråga efter den i Gästservice om du önskar låna.

Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på alla våningsplan utom 1,5. På plan 4 finns även en toalett med taklyft. Medtag egen lyftsele.

 

Information om utställningarna:

Vattnets väg

Svag lutning med vilplan. Vissa trånga passager. Fjället och Fågeltornet nås endast via trappor, Bryggan via rampen.

 

Akvariehallen och Reptilariet

Använd dörren i gången till Akvariehallen. Vissa trånga passager.

 

Regnskogen

Använd dörrslussen vid Fältstationen. Sväng direkt till höger i Regnskogen, ut genom glasdörrarna. Följ glasgången och sväng vänster ut genom glasdörren till trapphuset på plan 4. Använd luftslussen in till och ut från Trädkojan.

Ta Gröna hissarna till plan 3 och använd luftslussen. Följ gångvägen och ut genom dörren.

Ta Gröna hissarna till plan 2 och använd luftslussen. Följ gångvägen och ut genom dörren på plan 1,5.

 

Rymden

Inga hinder.

 

Hälsa och Kemilabbet

Vissa trånga passager.

 

Jobbis

Vissa trånga passager. Hela utställningen kan överblickas från picknickytan.

 

Ledsagare

Ledsagare har fri entré i sällskap med gäst i behov av ledsagning.

 

Ledar- eller assistanshund

Utbildade och märkta ledarhundar och assistanshundar är tillåtna i hela huset, utom i Regnskogen. Detta eftersom många av djuren lever fritt i Regnskogen och kan bli skrämda av hundar som kommer på besök.

 

Teleslinga

I Regnskogen finns teleslinga installerad.

 

Uppläsning av information

På fyra platser i Regnskogen finns taktil skrift samt en QR-kod för uppläsning av information på svenska.

 

Blisskarta

På ett science center finns många saker som saknar symboler på en vanlig blisskarta. Skriv gärna ut Universeums egen blisskarta och ta med vid besöket.