Med barnvagn

Universeum upptäcks bäst utan barnvagn. Barnvagnsparkering finns på plan 1. Bärselar av märket Babybjörn och barnvagnslås finns att låna i Gästservice.

 

Alla delar av Vattnets väg kan inte nås med barnvagn. I Kemilabbet och Regnskogen  är barnvagnar inte tillåtna. Följ skyltar för att ta dig förbi Regnskogen med barnvagn.

Kontakta oss gärna vid frågor!

 

Information om utställningarna:

Vattnets väg

Svag lutning med vilplan. Vissa trånga passager. Fjället och Fågeltornet nås endast via trappor, Bryggan via rampen.

 

Akvariehallen och Reptilariet

Använd dörren i gången till Akvariehallen. Vissa trånga passager.

 

Regnskogen

I Regnskogen är inga barnvagnar tillåtna. För att upptäcka Regnskogen, parkera barnvagnen på barnvagnsparkeringen på plan 1.

För att ta dig förbi Regnskogen med barnvagn, använd dörren vid Fältstationen. Sväng direkt till höger i Regnskogen, ut genom glasdörrarna. Följ glasgången och sväng vänster ut genom glasdörren till trapphuset på plan 4.

 

Rymden

Inga hinder.

 

Hälsa och Kemilabbet

Vissa trånga passager. I Kemilabbet är inga barnvagnar tillåtna.

 

Jobbis

Vissa trånga passager. Hela utställningen kan överblickas från picknickytan.