Agenda 2030

Agenda 2030 är både plattformen vi står på och dit vi riktar vår blick. Allt vi gör ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.